Här kan alla församlingar anmäla sina intresserade konfirmationsgrupper.

Här kan alla församlingar anmäla sina intresserade konfirmationsgrupper.

Leksand Sports Camp AB

Siljansvägen 61, 793 90 Leksand
08-462 30 20
info@leksandsportscamp.se
Håkan Åman - Projektledare
070-426 26 26
hakan.aman@leksandsportscamp.se

Anmäl ditt församling