Skip to content Skip to footer
0 Kundvagn Total: 0.00 kr

Användarvillkor
Välkommen till Leksand Sports Camp Community. Den här sidan syftar till att förklara hur du använder vår service, så läs användarvillkoren noga och fullständigt. Genom att använda eller använda webbplatsen och tjänsterna på Leksand Sports Camp, innebär du att du har läst, förstått och godkänt dessa villkor, oavsett om du är en registrerad medlem av webbplatsen. Om du inte håller med de villkor som anges här kan du sluta få tillgång till webbplatsen och våra tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta avtal, med eller utan förvarning. Leksand Sports Camp-teamet kommer att ge meddelanden om uppdateringar eller ändringar via e-post till sina registrerade användare. Eventuella ändringar av dessa villkor kommer att finnas med på denna sida och notera det senaste datumet för dess översyn. Leksand Sports Camp kan innebära vissa begränsningar av funktioner och tjänster som erbjuds på webbplatsen, med eller utan förvarning. Din fortsatta användning av dessa tjänster och webbplatsen Leksand Sports Camp, innebär att du bekräftar den senaste versionen av användarvillkoren och policyerna som anges här.

Godtagbar användning av webbplatsen
Leksand Sports Camp skapades för att hjälpa föreningar att samla in pengar till aktiviteter för barn och ungdomar. Dessutom har tjänsterna på webbplatsen nu utökats för att stödja en större mängd meningsfulla resekategorier. Dessa inkluderar men är inte begränsade till: professionell utveckling, forskning, miljöaktivitet, missionär, kreativ konst, familjesemester, entreprenörsprojekt och idrottsutflykter. Alla tittare på Leksand Sports Camp-plattformen, registrerade och icke-registrerade, betraktas som ”Besökare”. När besökare skapar ett registrerat konto på Leksand Sports Camp blir de ”Användare”, och får tillgång till användarspecifika funktioner och funktioner. Dessa funktioner inkluderar inloggningsåtkomst, publicering, uppladdning och redigering av media eller information om personliga insamlingskampanjer, anslutning av en betalningsprocessor och insamling av donationer från ”Sponsorer”, samt att skapa en registrerad profil på Leksand Sports Camp, utrustad för att bifoga personliga sociala medier.

Leksand Sports Camp ger dig tillstånd att använda dessa tjänster, förutsatt att du följer alla gällande nationella och internationella lagar, stadgar, förordningar och föreskrifter. Du ska också följa användarvillkoren som anges här. Din användning av webbplatsen och dess tjänster indikerar att du godkänner villkoren som anges här och bekräftar att eventuella resultat av webbplatsanvändning accepteras på egen risk.

Förutom själva avtalet kan de tjänster som erbjuds genom Leksand Sports Camp ändras, eftersom Leksand Sports Camp-teamet genomför vanliga uppdateringar för att ge ständiga förbättringar på webbplatsen. Eventuella ändringar som anses relevanta kan läggas till i användarvillkoren som anges av Leksand Sports Camp. Din användning av dessa tjänster måste överensstämma med de nya villkor som tillämpas, enligt gällande regler och villkor.

Webbplatsen tillåter uppladdning, post och annan användning av plattformen för att kommunicera dina personliga, icke-kommersiella meddelanden och innehåll, med förbehåll för följande villkor:

 1. Allt material som läggs upp av ”Användare” är ensam ansvarigt och ska följa Villkoren enligt häri. Användning av eller inlägg via annan persons konto utan tillstånd är strängt förbjudet och bedöms bedräglig verksamhet.
 2. Alla insamlingskampanjer som skapats av ”Användaren” ska vara uteslutande för att skaffa medel för meningsfulla reserelaterade erfarenheter, vilket anses lämpliga av Leksandsportscamp.se. Du får inte lägga in några falska, vilseledande eller felaktiga uppgifter på webbplatsen.
 3. Du får inte använda webbplatsen för att ladda upp, publicera, producera eller distribuera material som är kommersiella i naturen. Detta inkluderar marknadsföring, annonsering eller upphandling av varor eller tjänster som inte är associerade med Leksand Sports Camp.
 4. Genom att publicera, ladda upp, publicera och distribuera media och information på denna webbplats tillåter du allmänhetens tittaråtkomst till andra besökare på webbplatsen, som sedan kan ladda ner, skicka och dela materialet vidare via internet.
 5. Du godkänner att inte lägga in innehåll som:
 6. kommer att bryta mot eller strida mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personliga och äganderättigheter.
 7. syftar till att störa, skadar att störa funktionen av programvara, hårdvara eller samla obehörig åtkomst till data eller information som tillhör Leksand Sports Camp eller andra användare av webbplatsen.
 8. tillåter överföring av material som innehåller programvirus eller annan skadlig datorkod, filer eller program.
 9. är pornografiskt, obscent, vulgärt, hotfullt, kränkande, skadligt, hatfullt eller stötande, enligt vad som anses enligt Leksandsportscamp.se.
 10. kommer att bedriva verksamhet som anses vara olaglig eller olaglig.
 11. kommer att anses vara olaglig eller obehörig av någon av våra tredjepartsenheter eller gemenskapspartners, enligt deras egna användarvillkor.

Registrera ett konto
Leksand Sports Camp är en online-plattform som tillåter användare att skapa en personlig insamlingskampanj, samla in finansiella bidrag från andra webbplatser Besökare och dela kampanjen med utökade nätverk via sociala medier och rådgivningsverktyg. Alla kampanjer ska regleras av användarvillkoren i den här artikeln. Det är ett brott mot detta avtal att lägga in falsk eller vilseledande information på någon kontoprofil eller kampanjsida.

Användarna ska tillhandahålla fullständig, exakt och aktuell information vid registrering av ett konto på Leksand Sports Camp. Vissa funktioner i Leksand Sports Camp kräver att användarna skickar in en e-postadress och ett lösenord för fullständig åtkomst. Ingen ”användare” får använda ett namn eller en kampanjsida som inte är egen. Eventuella besökare som försöker komma åt webbplatsen med avsikt att omforma eller förfalska ett användarkonto kommer att åtalas för att bryta avtalet enligt dessa användarvillkor.

Starta en kampanjsida
Regler för att ansluta sig till Leksand Sports Camp Community som användare är följande:

 

Medlemmar anses endast vara sådana efter att ha anmält sig på webbplatsen, med en legitim e-postadress och ett giltigt användarnamn. Dessa steg krävs för att skapa ett Leksand Sports Camp-konto, profilsektion och kampanjsida. Det kan bara finnas en e-postadress som är kopplad till varje Leksand Sports Camp-konto, och alla Leksand Sports Camp-konton ges endast en enda profilavdelning. Alla registrerade kontohavare får tillgång till att utveckla flera insamlingskampanjer över tiden. Tillgång till lösenordsskyddade eller ”Inloggnings” -områden är begränsat till ”Användare” med ett registrerat Leksand Sports Camp-konto.

 

En färdig kampanjsida ska innehålla en grundligt fylld profilavdelning, skapad av användaren. Leksand Sports Camp-konton och profilavsnitt kan skapas innan du utvecklar och startar en kampanjsida.

Nya Leksand Sports Camp-användare ska slutföra en tre stegs kampanjskapande process. Innan du startar en kampanjsida måste Leksand Sports Camp beviljas åtkomst och information för att ansluta ditt relevanta betalningsprocessorkonto med din kampanjsida för insamling av donationer. Den maximala tidsperioden som värd för en insamlingskampanj är 120 dagar. Varje användare ska ange önskad längd för sin kampanj och ska kunna samla donationer under hela denna tidsperiod. Om en användares mål ska uppfyllas före kampanjens slutdatum, fortsätter sidan att acceptera medel och överskrider målbeloppet.

Befintliga användare, med färdiga profilavsnitt och tidigare bifogade betalningsprocessorkonton, behöver bara fylla i ettnytt formulär för kampanjskapande, innan de startar en ny kampanjsida.

Alla donationer tas emot, bearbetas och underhålls via betalingstjänsten Stripe. Leksand Sports Camp lagrar inga kortuppgifter. Leksand Sports Camp förbehåller sig rätten till att ta ut 5% i administrativ avgift för kortbetalningar. Det ska också förstås att en användares betalningsverksamhet är en produkt och en tjänst som är separat från Leksand Sports Camp, och därför är Leksand Sports Camp inte ansvarig för eventuella fel som finns i betalningsprocessorns funktionalitet. Användare är ansvariga för den information de tillhandahåller till Betalningsbehandlaren. Mer information om betalningsprocessorer och administrativa avgifter finns i avsnittet Avgifter och betalningar nedan. Användare är välkomna att fakturera dessa donationsavgifter i sina beräkningar av kampanjmål, men skall inte skriva bankuppgifter eller adresser på deras kampanjsida, eftersom webbplatsen för Leksand Sports Camp är synlig för allmänheten.

 

När en kampanj når sitt utvalda slutdatum, stängs donationsknappen och inga ytterligare bidrag kan behandlas eller accepteras via din Leksand Sports Camp-kampanjsida. Denna funktion är konsekvent om användaren har nått sitt kampanjmålbelopp eller ej. För ökade odds för framgång uppmuntras alla Leksand Sports Camp-kampanjer att skapa, värd och utföra, bara en kampanj i taget.

Leksand Sports Camp ger rådgivande resurser och uppmuntrar kampanjer att kombinera både online och offline insamlingsinsatser, men Leksand Sports Camp kommer inte att hållas ansvarig för eller hanterar några offline donationer mot en kampanj. Leksand Sports Camp, garanterar inte någon användare med framgång eller något minimibelopp som kan erhållas via deras kampanjsida. En framgångsrik kampanj på Leksand Sports Camp är beroende av användarens frekvens av engagemang och strategisk användning av plattformen.

I händelse av att en kampanjare måste dra sig tillbaka från sin studie, internt, lärande, arbete eller frivilligt utomlands, är de skyldiga att informera Leksand Sports Camp och alla givare, så att deras insamlingssida kan tas ner och alla återbetalningar behandlas efter behov. Om någon Leksand Sports Camp-kampanjers reseplaner ändras eller om en kampanj måste avbrytas av någon annan anledning, godkänner användaren och förstår att de är skyldiga att informera Leksand Sports Camp-teamet om dessa ändringar och ge resonemang för avbokningen. Om en användare som kräver att kampanjsidans annullering redan har tagit emot donationer via kampanjsidan, kommer Leksand Sports Camp att arbeta med kampanjen och meddela även alla givare om sidans avboknings- och återbetalningsprocess. Eftersom donationsfonder samlas in till kampanjens respektive betalningsprocess, accepterar användaren ensam ansvaret för förståelse och hantering av alla återbetalningsförfaranden, minus Leksand Sports Camps icke återbetalningsbara administrativa avgift. Behandlingsavgifter från Betalningsbehandlaren för dessa återbetalningar kan variera beroende på användarens särskilda betalningsverksamhet. Användare och kampanjer av Leksand Sports Camp är överens om att samråda med respektive betalningsverksamhet, för eventuella detaljer eller problem som rör deras betalningsbehandlare.

Av säkerhetsskäl har endast Leksand Sports Camp förmågan att avbryta en kampanj för insamling av kampanjer. Leksand Sports Camp kommer att hedra alla förfrågningar om att avbryta en kampanj för insamlingskampanj, som följer ovan nämnda förfarande, för att informera Leksand Sports Camp om behovet, med lämplig motivering för avbokningsförfrågan.

Sponsorer kan begära att deras konton är inaktiverade, skicka ett e-post till support@leksandsportscamp.com så Leksand Sports Camp kan göra nödvändiga åtgärder. När ett Leksand Sports Camp-konto har inaktiverats kan e-postmeddelandet inte användas som inloggning längre och kontoinnehavaren förlorar all kampanjhistorik samt tillgång till webbplatsen med hjälp av tillhörande e-post och inloggningsuppgifter.

Användaren accepterar fullt ansvar och samtycker till att använda de medel som tagits upp via deras Leksand Sports Camp-kampanjsida för de kostnader som anges i tabellen Kampanjutgifter och som noterat på användarens kampanjsidabeskrivning. Leksand Sports Camp är inte ansvarig för den slutliga användningen av medel, donerad via plattformen.

Fonder som samlas in via Leksand Sports Camp-plattformen bearbetas och hanteras av respektive betalningssättare för kampanjen. Användaren bekräftar att Leksand Sports Camp inte är ansvarig för transaktionen av medel, från betalningsverksamheten till kampanjen eller hans / hennes bankkonto.

Leksand Sports Camp är inte ansvarig för förluster eller skador som uppkommit genom användning av sin tjänst. Alla finansierings- och incitamentsavtal mellan användare av webbplatsen ska uppfyllas och äga rum mellan kampanjen och givaren och därmed bort Leksand Sports Camp från eventuella tvister, meningsskiljaktigheter eller ansvar för dessa objekt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, uppfyllelser av användaruppdrag och andra användarutvecklade termer som representeras på deras kampanjsida.

Leksand Sports Camp förbehåller sig rätten att avvisa eller avbryta en kampanjsida när som helst och av någon anledning utan förklaring.

För bidragsgivare

Leksand Sports Camp erbjuder en plattform för online donationsinsamling, support och kommunikation för personer som är intresserade av att göra meningsfulla rese möjligheter ekonomiskt tillgängliga. När du klickar på knappen ”Fondkampanj” på vilken som helst Leksand Sports Camp-kampanjsida och fortsätter att skicka en donation via denna plattform, bekräftar du din förståelse för och godkänner användarvillkoren som anges i alla delar av detta avtal. Bidragsgivare är välkomna att donera en eller flera gånger till en kampanjsida som de väljer att få sitt finansieringsstöd. Det finns inga minimikrav på donation i kampanjens respektive valuta, och alla donationer är föremål för lämpliga administrativa och bearbetningsavgifter (se detaljer i Avgifter och betalningsavsnitt nedan). Bidragsgivare måste granska och godkänna dessa villkor av service innan du donerar till någon Leksand Sports Camp-kampanj. Alla bidragsgivare måste erkänna sin förståelse för att:

 1. Som givare är du ensam ansvarig för att verifiera att du har donerat den exakta mängden som avsedd och utsetts till den korrekta kampanjsidan. Leksand Sports Camp rekommenderar att du bara donerar till användare av webbplatsen, vem du känner och litar på. Medan vi regelbundet vet och skärmar kampanjer för misstänkt aktivitet, är Leksand Sports Camp inte ansvarig för donationer gjorda till felaktiga kampanjer, och du accepterar ansvar för att garantera legitimiteten för en sida som du stöder eller finansierar.
 2. Du godkänner att Leksand Sports Camp inte ansvarar för eventuellt missnöje du kan ha om användningen av de medel som höjts eller de donationer du har gjort genom Leksand Sports Camp.
 3. Leksand Sports Camp garanterar inte att något belopp för finansieringsmål uppnås genom det angivna kampanjens slutdatum. Leksand Sports Camp begränsar dock inte det belopp som användarna kan finansiera. Om deras målbelopp ska uppnås före kampanjens slutdatum, kan en användare fortfarande samla in bidrag och överstiga deras målbelopp.
 4. Belöningar, löften och utomstående kontrakt ska förbli mellan kampanjen och givaren. Du ska utesluta Leksand Sports Camp och hela företaget från något kontrakt eller åtagande som du kanske har kommit in med kampanjen, på något sätt relaterat till donering via Leksand Sports Camp-plattformen.
 5. Leksand Sports Camp ger ingen garanti för användningen av de samlade medel som samlats in.
 6. Varje betalning eller donation som görs är slutgiltig och återbetalas inte. Under vissa omständigheter kan Leksand Sports Camp, men åtar sig inte, bearbeta återbetalningar, om kampanjen lägger in felaktig information eller missbrukar fonderna. Bidrag är inte föremål för tvist om det inte visat sig vara obehörig användning av din betalningsprocessor eller konto.

Organisationer och institutioner

Utbildningsinstitutioner och organisationer som erbjuder eller stöder studie, volontär, praktikant, arbete, utomlands och andra meningsfulla rese möjligheter är välkomna att delta i Leksand Sports Camp-samhället och kan lista deras organisation eller program på kampanjsidor, där det är relevant för användaren:

 1. Leverantörer, institutioner, universitet och organisationer som är intresserade av att delta i denna tjänst och andra förmåner som är associerade med ett Leksand Sports Camp-partnerskap är välkomna att gå med i Leksand Sports Camp-communityen utan kostnad. Partners ska få tillgång till de verktyg och resurser som utnyttjar Leksand Sports Camp tillgängligt för sina studenter och deltagare. Alla parter som vill bilda ett partnerskap med Leksand Sports Camp hittar vår korta och enkla partnerskapsformulär, länkad på vår hemsida.
 2. Partnerorganisationerna kommer att tillhandahålla grundläggande information som ska bibehållas i Leksand Sports Camp-databasen, såsom kontaktinformation, URL, logotyp och uppdragsuppgift eller programbeskrivning. Den här informationen kan sedan användas för att utveckla unika, sammansatta partnersidor och presenteras på kampanjsidor för studenter eller deltagare.
 3. Partnerorganisationer lägger in en Leksand Sports Camp-knapp på deras hemsida och hänvisar deltagare eller studenter till Leksand Sports Camp-plattformen, som en alternativ finansiell resurs och lösning för sin meningsfulla reseupplevelse. När knappen är placerad på plats kommer den att fungera för att leda deltagare till den anpassade partnersidan, med en unik URL och innehållsinformation om din organisation, förutom att förklara Leksand Sports Camp-plattformen. Leksand Sports Camp kopplar också partnerorganisationens detaljer till kampanjsidan för Leksand Sports Camp-användare, som har blivit refererade till att använda Leksand Sports Camp, av partnern. Detta görs via ett anpassat formulär för skapande av kampanjer, som också utvecklats specifikt för våra partners, med deras logotyp och webbadress.
 4. Partnerorganisationer förstår och godkänner att Leksand Sports Camp inte ska hållas ansvarig för vilka ändamål de medel som samlas in av sina deltagare i programmet används. Leksand Sports Camp ansvarar inte för betalning av programavgifter eller andra kostnader och avgifter som är kopplade till partnerorganisationens program.
 5. Närvaron av ett program eller en organisation på Leksand Sports Camp innebär inte automatiskt godkännande eller anslutning till företaget.

Avgifter och betalningar

Användare av Leksand Sports Camp behöver inte betala några avgifter för att registrera sig på webbplatsen, fylla i sin profilavdelning eller starta en kampanjsida. Det finns avgifter i samband med Leksand Sports Camps tjänster, exempelvis när en kampanj börjar ta emot donationer. När du använder våra tjänster godkänner du användarvillkoren som anges av Leksand Sports Camp. Alla ändringar avseende avgifterna för användning av Leksand Sports Camp kommer att noteras i detta avtal och meddelas till våra nuvarande kampanjer och partners.

Avbokning/Ångerätt
Avbokar du din resa innan du valt fakturering eller betalat din beställning utgår ingen kostnad för detta

Avbokar du din resa efter du valt fakturering eller betalat din beställning gäller följande:
Om du inte tecknat något avbeställningsskydd utgår normalt ingen återbetalning. 

Om du inte infinner dig i tid på rätt plats eller väljer att inte utnyttja hela eller delar av beställningen är ingen återbetalning möjlig.
Har man tecknat avbeställningsskydd får man tillbaka alla lägeravgifter oavsett skäl och utan behov av läkarintyg vid avbokning senast fyra veckor innan lägerstart. 

 

Tredje parts webbplatser
Leksand Sports Camp kan placera länkar till tredje parts webbplatser, tjänster och resurser, eftersom andra webbplatser, länkar och resurser länkar till vår webbplats. Leksand Sports Camp äger inte, kontrollerar eller distribuerar någon av dessa och du avvisar Leksand Sports Camp från ansvaret för innehållet, funktionaliteten och lagenligheten av dessa andra webbplatser. Åtkomst till dessa webbplatser från Leksand Sports Camp är på egen risk och du bekräftar dessutom att Leksand Sports Camp inte hålls ansvarig för eventuella skador och förluster till följd av din användning av innehåll, varor och tjänster från tredje parts webbplatser.

Nyhetsbrev prenumeration
Leksand Sports Camp skickar ut nyhetsbrev till abonnenter som kanske innehåller information om; studera utomlands, volontär utomlands, folkmassan och andra artiklar relaterade till resor i allmänhet. Det kan också innehålla information om nya utvecklingar inom webbplatsen och våra partners. Målet med nyhetsbrevet är att hålla dig uppdaterad om nya trender i publikmottagning, resor och nyheter om Leksand Sports Camp.

Vi tar integriteten av din information mycket allvarligt och vi ser till att din information är säker och kommer att behandlas med största konfidentialitet. Vi delar inte eller säljer din information till någon tredje parts enhet. För mer information, läs vår sekretesspolicy.

Om du vill bli borttagen från vår adresslista finns det ett alternativ att avregistrera via en länk längst ner i varje e-post. När du klickar, länken omdirigerar dig till en sida där du kan välja bort från e-postlistan. Var snäll och skriv av dig nyhetsbrevet snarare än att märka e-postmeddelandet som ”spam” eller ”osäker” för att undvika att andra abonnenter upplever problem vid mottagandet av e-postmeddelandena.

Proprietära rättigheter
Alla material som finns på Leksand Sports Camp och dess tjänster, med undantag för användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till, data, bilder, text, grafik, logotyper, varumärken, symboler, varumärken, patent, upphovsrätt, illustrationer, programvara, ljud, video och musik, och alla egendomsrätter som är relaterade till dem är fondens enda egendom och dess licensgivare.

Inget innehåll får kopieras, ändras, publiceras, överföras, distribueras, visas eller säljas utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande i varje enskilt fall.

Upphovsrätt
Allt innehåll och material som finns på denna webbplats ägs av Leksand Sports Camp och skyddas av tillämplig immateriell äganderätt och proprietära rättigheter och lagar. Kopiering av sådant material kommer att vara för din egen personliga och icke-kommersiella användning, förutsatt att du inte reviderar, ändrar eller tar bort upphovsrättsskyddat och varumärkesmaterial. Något av Tjänsterna ska inte användas utan uttryckligt tillståndfrån Leksand Sports Camp.

Ersättning
Du samtycker till att hålla Leksand Sports Camp och dess respektive befälhavare, ledare, anställda, agenter, entreprenörer, företrädare och medlemsförbund skadelösa från och mot alla anspråk, förluster, skador och kostnader (inklusive advokatavgifter) som ett resultat av överträdelse av tredje parts immateriella rättigheter din överträdelse av någon lag, regel eller regelverk din användning och tillgång till tjänsten; eller något material som innehåller men inte begränsat till kränkande och förolämpande innehåll och bedrägliga aktiviteter på ditt konto.

Garantivillkor
Företaget och webbplatsen har inget särskilt förhållande med dig eller någon besökare. Du godkänner och bekräftar att Leksand Sports Camp inte har någon skyldighet att kontrollera eller redovisa något av dessa fall: den som får tillgång till webbplatsen; vilket innehåll som är tillgängligt via webbplatsen vilka effekter innehållet kan ha; hur innehållet används eller tolkas eller vad som helst som kan tas som en åtgärd som ett resultat av att ha blivit utsatt för innehållet.

Leksand Sports Camp kan inte garantera exaktheten och äktheten av all information som användarna tillhandahåller om sig själva eller deras kampanjer. På samma sätt ger Leksand Sports Camp ingen garanti för den information som ges av partnerorganisationerna och publiceras på en kampanjsida. Du tar bort Leksand Sports Camp från ansvaret för att uppfylla alla förväntningar eller skyldigheter som leverantören har uttryckt för ditt program.

Tjänsten tillhandahålls ”som den är” och ”som tillgänglig” och är utan garanti av något slag, vare sig det är uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier om försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-överträdelse. UTAN BEGRÄNSNING AV FÖRETAGET, LEKSAND SPORTS CAMP, DESS DIREKTÖRER, MEDARBETARE OCH PARTNERS GARANTIER INTE AT INNEHÅLLET ÄR NÄTT, RELITIBELT OCH KORREKT. Tjänsten kommer att vara säker eller tillgänglig vid någon viss tidpunkt eller plats Några fel kommer att korrigeras; ALLT INNEHÅLL ELLER PROGRAMVARA TILLGÄNGLIG GENOM WEBBPLATSEN ÄR FRITT AV MALIKI OCH SKADLIGA KOMPONENTER. INNEHÅLLET ELLER INFORMATION SOM DOWNLOADES FRÅN WEBBPLATSEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER ÄR PÅ DIN EGNA RISK. DU SKA ANSVARAS FÖR SKADOR ELLER TABELL AV DATA SOM FRÅN SOM NEDLADDNING ELLER ANVÄNDNING AV VÅR SERVICE.

LEKSAND SPORTS CAMP INTE GARANTIERAR UTFÖRANDET FÖR ANVÄNDARE AV TJÄNSTEN OCH ÄR INTE ANSVARIG FÖR DESS MISSBRUK.

Leksand Sports Camp godkänner inte, godkänner, garanterar eller tar ansvar för någon tjänst eller produkt som publiceras eller annonseras av en tredje part på webbplatsen eller via en hyperlänkad webbplats eller tjänst. Leksand Sports Camp ska inte på något sätt hantera eller övervaka transaktionerna mellan dig och tredje parts produkter, tjänster och enheter.

Ansvarsbegränsning
Med undantag för jurisdiktioner där sådana bestämmelser är begränsade, kommer Leksand Sports Camp och dess dotterbolag, anställda och licensgivare under inga omständigheter att vara ansvariga för direkta, indirekta, följderliga, exemplifierande, oavsiktliga, särskilda eller straffbara skador som leder till, utan begränsningar, förlust av vinst, förlust av data och förlust av verksamhet som härrör från din användning av eller oförmåga att använda tjänsten, hackning eller obehörig åtkomst av webbplatsen, buggar, virus eller liknande enheter som överförs via webbplatsen av tredje part och förolämpande eller förolämpande innehåll som lagts fram av tredje part, även om Leksand Sports Camp har informerats om eventuella skadestånd.

Trots vad som står i det motsatta häri, kommer Leksand Sports Camps ansvar gentemot dig av någon anledning, oavsett orsak av åtgärden, att alltid vara begränsad till det belopp som betalats av dig till Leksand Sports Camp för tjänsten under termen av medlemskap.

Uppsägning
Leksand Sports Camp förbehåller sig rätten att omedelbart, med eller utan förvarning, upphäva eller tillfälligt upphäva ditt medlemskap och din tillgång till hela eller en del av webbplatsen, av någon anledning, inklusive om du bryter mot något som anges i detta avtal.

Gällande lag
Leksand Sports Camp garanterar inte att tjänsten är lämplig eller tillgänglig på andra platser, den tjänst som gjordes av Leksand Sports Camp administreras och drivs från USA. Användare och medlemmar från andra jurisdiktioner gör det enligt eget val och ska omfattas av lokala lagar, inklusive men inte begränsade till export- och importregler.

 
KONTAKT
Huvudkontor i Stockholm
Jungfrugatan 6, 114 44 Stockholm

Kontor i Leksand
Siljansvägen 726, 793 94 Tällberg

Lägerchef: Sandra Borg
E-post: sandra@lansera.se
Telefon: 070 560 93 60

Leverantörsfakturor skickas till: faktura@leksandsportscamp.se
FÖRETAG

Företagsnamn: Lansera Sports Camp AB
Särskilda företagsnamn (varumärke)
– Leksand Sports Camp

Org.nummer: 559118-1895
F-Skatt: Registrerad
Moms: Registrerad

Bankgironummer: 5224-7111
Swish: 123 544 59 60
BIC: HANDSESS
IBAN: SE80 6000 0000 0009 3941 1121

Visita / Svenskt Näringsliv: #1439256

Lansera Sports Camp AB © 2024. ALL RIGHTS RESERVED | Allmäna Villkor | Dataskyddspolicy