Kommunen stöttar Leksand Sports Camp

2017-08-01 10:49

Leksands kommun har skrivit avtal med Leksand Sports Camp som satsar på idrottslägerverksamhet för barn och unga. – Vi är en av Sveriges bästa destinationer för sport- och fritidsverksamhet, säger Åke Sjöberg.

Leksand Sports Camp har fått i uppdrag att utveckla och bedriva lägerverksamhet (multisport) i Leksand med över 80 olika aktiviteter. Den primära målgruppen är barn och ungdomar mellan 10 och 15 år. Syftet är att förbättra barns och ungdomars hälsa och stimulera till aktivitet. Ambitionen är också att stärka föreningslivet och att ha ett nära samarbete med idrottsföreningarna i Leksand.

– Det finns en stor vinst i att involvera kommunens idrottsföreningar, ungdomar och målgrupper inom handikappidrotten, säger Åke Sjöberg, samhällsutvecklingschef. Kommunen och Leksands Sports Camp kommer att bjuda in till en föreningsträff där mer information ges och där vi kan fånga upp vilket intresse föreningarna har av att vara med i projektet, fortsätter han.

Leksands Sports Camp hoppas på att kunna locka deltagare från hela Sverige. Därför har man även skrivit ett långsiktigt avtal med Leksand Resort, där bland annat Leksand Strand och Leksands Sommarland ingår. De barn och ungdomar som redan bor i Leksand kommer att erbjudas möjlighet att delta dagtid för reducerat pris.

Inom två år ska även handikappidrott finnas med i lägerverksamheten.

Kommunens roll i projektet

Avtalet som kommunen tecknat med Leksands Sports Camp är femårigt. Det ger dem tillgång dagtid till de idrottsanläggningar under lägerveckorna som kommunen förfogar över. De får också ett startbidrag på 100 000 kronor för perioden juli 2017 till juni 2018.

– Det här ger kommunen en möjlighet att visa upp Lugnetområdets högklassiga idrottsanläggning, säger Torkel Holst, fritidschef. Anläggningen kommer i och med detta nyttjas under perioder då den annars inte används så mycket.

Fritidsavdelningen kommer också att bidra med ökad vaktmästartjänst under de veckor som lägren pågår för att hålla anläggningen i toppskick.

http://leksand.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/2017/Kommunen-stottar-Leksand-Sports-Camp/

 

Write a post